Aktivitetsområde

Vi vill satsa på små och stora i Dalskog

Eftersom ett generationsskifte nu börjar ske i Dalskog med fler småbarnsfamiljer har vi i DTK o Byalag börjat jobba för att ta vara på och utnyttja det fina naturområdet vi arrenderar av kommunen. På området finns fotbollsplan, asfaltsyta för bollsport, parkering samt yta för lekplats. Tidigare fanns div. lekattraktioner för barn men det var långt innan EU-standarden kom och dessa har kommunen plockat bort pga. säkerhetsrisk.
Vi har valt att kalla området för Dalskogs aktivitetsområde som bl.a. skall innehålla följande:

Lekplats
Under planering. För närvarande är följande medfinansiärer klara: Melleruds kommun, Dalslandssparbank samt DTK och Byalag. Vi jobbar för tillfället med att få fler medfinansierer
Lekplatsen skall bla innehålla gungor, sandlåda, rutschkana, klätterställning

Utomhusgym
Vi hoppas på att tilltala ungdomar och vuxna. Vi har även som plan att
mäta upp fina löp- och promenadrundor som sedan visas på en karta vid utomhusgymmet.

Fotbollsplan
Finns idag. DTK och byalag sköter underhållet

Asfaltsyta
Finns idag. DTK och byalag sköter underhållet.

Grillplats
Grillplats under planering med bänkar och en boulebana i anslutning.

Vi har redan kommit igång med ett nytt bollplank, rustat upp hockeymål och fotbollsmål med nya nät.
Möjlighet till isbana vintertid finns.

Vår förhoppning och tro är att denna satsning kommer att locka barnfamiljer att flytta till Dalskog samt att vi som redan bor i bygden, stora som små, får en naturlig samlingsplats.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.