Fiber

Skålleruds fiberförening har utökat sitt område och ger nu Dalskog möjlighet att gå med i deras förening för fiberutbyggnad.

All info från Skålleruds Fiberförening hittar du på www.skallerudsfiberforening.se här finns även de blanketter som man behöver skicka in för att anmäla sitt intresse!

Föreningen kommer att hålla ytterligare ett informationsmöte innan ansökan om bidrag sänds in.

Informationen är bra och alla som funderar kring vad det innebär om man vill ansluta sig eller inte ansluta sig har möjlighet att ta del av informationen i Kulturbruket på Dal den 14 mars 2016 kl 18.30.
På Dalslands Sparbanks hemsida, under privatlån, kan man ta del av erbjudande om ”fiberlån”.

 

——————————–Tidigare information om fiber————————————————————

Efter årsmötet den 10 mars informerade Lars Melert om möjligheterna för fiber utbyggnad i Dalskog samt det bidrag som man kan söka vid en ev utbyggnad av fiber till hus på landsbygden.
DTK och Byalag tog på sig att sammankalla till ett stormöte för fiberintresserade i Dalskogs Socken.

Nedan är information insamlat från internet och skall ses som en vägledning på vad fiber är samt hur det kan se ut ifall det skapas en fiberförening i Dalskog

Vad är Fiber?
Via en fiberoptisk kabel indragen till fastigheten så får man tillgång till bredband som gör det möjligt att få till både dagens och morgondagens internetbaserade tjänster, TV, Telefon och ger fler människor möjlighet att bo och arbeta på landsbygden.
Det är idag en teknisk begränsning i form av distans ifrån telväxel (Ju längre ifrån televäxel man bor desto lägre internethastighet har man teknisk möjlighet till att få) samt bandbredd i det kopparnät som man använder sig vid uppkoppling via ADSL som går att få för de flesta i Dalskog idag.

Vilken kapacitet på internet kan man få?
Normalt så brukar man lägga hastigheten på ca 100Mbit/s till huset samt 100Mbit/s från huset. I ett normalt ADSL bredband som går att få för de flesta hushållen i Dalskog idag så ligger hastigheten på 8Mbit/s till huset och 1Mbit/s från huset.
För att köra TV via internet krävs det 7-9Mbit/s för en vanlig kanal och ca. 20Mbit/s för en högupplöst HD-kanal.

Vad kommer det att kosta?
Vanligtsvis så bygger fiberföreningen nätet själva vilket gör att man får  tillgång till bredband via fiber för en låg kostnad.
Anslutningsavgiften är tänkt att täcka fiberföreningens kostnader för att
bygga nätet. Normalt hamnar det på med en engångskostnad på ca 10-30 000 kronor beroende på markförhållanden samt antal intresserade.
Sedan tillkommer kommer en månadsavgift på ca. 300 kr. I den avgiften
ingår TV, telefon och internet. Månadsavgiften är betydligt lägre än
vad de flesta betalar idag för TV och telefon och innebär att investeringen har
betalat av sig själv inom några år.
I vissa fiberföreningar så har man löst det med en avbetalning månadsvis för att undkomma den höga startavgiften.
Beslut av kostnads upplägg kommer vid en ev uppförande av fiberförening.

Det borde vara Statens ansvar att se till att alla får fiber. Varför ska vi
hålla på med detta?

Många av oss som är aktiva i fiberföreningen ställde oss samma fråga från
början men vi har mer och mer sett fördelarna att göra det själva. Även om
det krävs mycket arbete i början och en viss startkostnad för varje hushåll så
kommer vi i slutändan att tjäna ordentligt på att äga vårt eget nät. På så sätt
kan vi gemensamt upphandla internet- och TV-abonnemang. För tillfället har
hushållen i de socknar som har kommit igång ungefär halva månadskostnaden
mot vad de skulle haft i enskilda avtal med Telia.

Jag har ingen dator, vad ska jag med bredband till?
Även den som inte har någon dator kommer att tjäna på att gå med. Man
kommer att kunna titta på TV med fantastisk bild- och ljudkvalité utan
digitalbox och telefonsamtal blir gratis. Vi kan även räkna med att det
kommer fler tjänster i framtiden, som vi ännu inte kan ana oss till.

Jag är så gammal och ser så lite på TV och ringer bara lite. Finns det
något skäl för mig att bry mig om detta?
Om du har släktingar som bor långt borta kan du få bättre kontakt med dem.
Det finns teknik så att man kan se den man pratar med och barnbarnen kan
visa sina teckningar direkt för dig under ”telefon”-samtalets gång.
Hemtjänsten och vårdcentralen kan utnyttja fibernätet för att ge dig ökad
trygghet.
Det kommer också en dag då huset ska säljas eller tas över av någon yngre
släkting. Det är betydligt enklare att sälja en fastighet med fiberanslutning.
Vill man ansluta i efterhand blir det väldigt dyrt.

Varför behövs fiber?
Den kanske viktigaste anledningen till att det byggs fibernätet nu är att bl.a Telia
inte längre kommer att reparera större skador på kopparledningarna. Istället
kommer man att erbjuda så kallad ”Fast mobiltelefoni” som inte har samma
kvalitet som den fasta telefonen och hemtjänstens trygghetslarm, som går via
telefonnätet fungerar dåligt. Internetuppkoppling kommer att behöva ske via
mobilt bredband som har visat sig väldigt opålitligt.
TV kommer man att kunna se fortsättningsvis men sändningarna via fiber har
högre kvalitet och det kommer hela tiden nya funktioner som kräver fiber för
att fungera. Man kan till exempel hyra film med några knapptryckningar
direkt från TV-soffan.

Jag har inte råd att gå med nu. Kan jag ansluta senare?
Fibernätet byggs så att det är tekniskt möjligt att ansluta i efterhand men det
kommer att bli mycket dyrare. Förutom anslutnings- och månadsavgifterna
kommer du att behöva betala extra för grävning och installation av
utrustningen. Erfarenheten från andra socknar som redan har byggt fibernät
visar att kostnaden ofta blir minst den dubbla mot att gå med nu. Anslutning
till fibernätet höjer attaktionskraften på fastigheten

Jag har 3G/4G så då klarar jag mig väl utan fiber?
De trådlösa lösningarna klarar tyvärr inte av de ökande kraven på dator- och
TV-trafik. Vi ser redan idag hur kapaciteten på det mobila bredbandet minskar
på sommaren då många är uppkopplade samtidigt. Trådlöst fungerar bra för
smartphones men för normal datoranvändning är det inte tillräckligt.

På följande länk kan du hämta mer information om fiber i Dalsland

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.