Media

Dalskogs tennisklubb och byalag – Årets lokala utvecklingsgrupp 2012
26 november 2012, kl. 07:05 av Ulrik Strömberg (HSSL Kansli)

Riksorganisationen Hela Sverige ska levas utmärkelsekommitté har idag utsett Dalskogs tennisklubb och byalag, Melleruds kommun, Dalsland, till Årets lokala utvecklingsgrupp 2012 med följande motivering:”Dalskogs Tennisklubb och Byalag samlar bygden för inflyttning och utveckling. Föreningen skapar nya och moderna träffpunkter för de boende och för att locka barnfamiljer att flytta in. Ett ambitiöst och naturskönt aktivitetsområde byggs ut och ett framsynt samarbete med kyrkan ger en samlingslokal för alla.”

Många unga Dalskogsbor som varit ute och sett sig om i världen flyttar tillbaka till Dalskog för att bilda familj. Det vill byalaget ta tillvara och skapa trivsel så att folk vill bo kvar och hålla bygden levande.

Träffpunkter är betydelsefulla och här finns två stora satsningar. Dalskog har som många andra drabbats av pastoratssammanslagningar och församlingshuset stod mer eller mindre tomt. Byalaget kontaktade kyrkan och efter en del förhandlingar fick byalaget huset i gåva. Här planeras nu för många aktiviteter.

Inom ett år får byn ytterligare en fin träffpunkt. Byn disponerar en stor gräsyta där det tidigare var lekplats och en fotbollsplan. Nu finns framskridna planer på en aktivitetsplats med ny fin lekplats, fotbollsplan och en asfaltsyta för parkeringsplatser. Löp- och promenadrundor ska mätas upp och pricken över i:et blir det nya utomhusgymmet. kommunen och Dalslands sparbank ställer upp, men byborna räknar med att göra mycket ideellt arbete.

Dalskogsdagen drar folk. I år kom 2 500 besökare för att titta på underhållning, äta och göra olika aktiviteter, varav många riktade sig mot barnen.

– Alla medverkande har ställt upp gratis, säger Linda Hamrin stolt. Hon är ordförande i Dalskogs Tennisklubb och Byalag.

För mer information, kontakta oss:

Linda Hamrin, 070-678 55 25

Ulrik Strömberg, handläggare, Hela Sverige ska leva, tfn 08-24 13 50, 070-641 44 14

Staffan Bond, verksamhetschef, Hela Sverige ska leva, tfn 070-534 13 50

I Utmärkelsekommittén ingår Åke Edin, tidigare ordförande i Hela Sverige ska leva, Anita Brodén, riksdagsledamot och sammankallande för riksdagens landsbygdsnätverk samt före detta talmannen i Sveriges riksdag och författaren Thage G Peterson.

Dalskogs tennisklubb och byalag inbjuds att presentera sitt arbete under Hela Sverige ska levas höstmöte den 27 november på Tensta träff, Hagstråket 13.Vid höstmötet överlämnas utmärkelsen samt en prischeck på 10 000 kronor.

Hela Sverige ska leva stödjer lokal utveckling och synliggör landsbygdens värden. Vi ser till helheten lokalt, över alla sektorer i samhället och över partigränser. Drygt 5 000 utvecklingsgrupper, cirka 100 kommunbygderåd, 24 länsbygderåd och 40 medlemsorganisationer är engagerade. 100 000 människor satsar varje år över fem miljoner ideella timmar för den egna bygdens bästa. En växande folkrörelse som ger företagsamma och hållbara bygder i hela Sverige!

Lyssna på radiointervjuven efter utmärkelsen som finns på följande sida

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.