Vandring

​Vandringar på Dal 2017

arr: Dalskogs tennisklubb och byalag

med reservation för ev. ändringar


Lördag 13 maj

Torpvandring i Dalskog

Lördag 17 juni

Vandring i Frändefors

Lördag 22 juli  OBS! INSTÄLLT

Vandring i Ödskölt

Kulturprogram i Blåbandslokalen

Bengtsfors kommuns kulturvecka

Söndag 6 augusti
Vandring från Mörttjärn, Dals Rostock till Eds gamla skola

Friluftsgudstjänst kl. 14

Lördag 2 september

Sverigevandring – Bohusleden i Valbo-Ryr

Lördag 7 oktober

Vandring Skidstugan, Vänersborg

Lördag 11 november

Ljusvandring runt Upperudshöljen
Våra och andras vandringar kan du följa på facebook-sidan ”Vandra på Dal”:

https://www.facebook.com/Dalslandsvandring

Kontakt: dalsland@mail.com

Annonser