Bystugan

From 1 mars 2013 står DTK och Byalag som ägare till det gamla församlingshemmet som vi framöver kallar bystugan.

Målet med Bystugan är att få en samlingsplats där alla skall känna sig välkomna och vi kommer återkomma med de aktiviteter som kommer att komma.

Nedan är kopierat ifrån Wikipedia på vad Bystuga betyder:
En bystuga är en gemensamt ägd stuga i en by, som ofta används för byalagets möten eller aktiviteter.
I södra Sverige, där många byalag återskapats sedan 1970-talet, har även bystugor byggts eller köpts in under de senaste decennierna.

Bystugan kan ses som ett exempel på en kollektiv nyttighet.

Varmt välkommna till kommande aktiviteter i vår fina bystuga!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.